Per visitar la nostra web ha de tenir com a mínim 18 anys.

Es vostè major d’edat?

Sí, soc major d'edat

Avís Legal

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Dades del responsable del tractament:

Identitat: INSTITUT DEL CAVA

Direcció:  C/ València, 15. 08770 – Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon: 93 891 02 36

Mail: institutdelcava@institutdelcava.com

Finalitats del tractament

INSTITUT DEL CAVA tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

– Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

– Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

– Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) o al formulari facilitat a la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a INSTITUT DEL CAVA, perquè procedeixi al tractament de les seves dades per la finalitat indicada.

INSTITUT DEL CAVA tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix l’informem que INSTITUT DEL CAVA podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció.

Criteris de conservació de les dades

– Gestió Curriculum Vitae: INSTITUT DEL CAVA podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

– Comunicacions de tipus informatiu o comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: institutdelcava@institutdelcava.com.

– La resta de les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per:

– La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.

– L’enviament de comunicacions informatives o comercials dutes a terme per INSTITUT DEL CAVA.

– L’enviament del seu currículum vitae.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

– Dades d’identificació.

– Adreces postals o electròniques.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en INSTITUT DEL CAVA, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. INSTITUT DEL CAVA deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats a https://www.dataprotect-line.com/institut-cava/

Actualitzacions i modificacions

INSTITUT DEL CAVA es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.